ĐỒNG CẢM – CỘI NGUỒN CỦA NHÂN CÁCH VÀ NĂNG LỰC CỦA TƯ DUY

Có mắt, nhưng không nhìn thấy vẻ đẹp; có tai, nhưng không nghe được âm nhạc; có óc, nhưng không nhận ra chân lý; có trái tim, nhưng không bao giờ rung động và do đó không bao giờ rực cháy. Thầy hiệu trưởng nói đó là những điều đáng sợ. (Trích Tôt tô chan cô bé bên cửa sổ)

Xem tiếp...

Chúng tôi trên Facebook

Liên hệ: cô Phan Thanh Thảo - Hotline: 0988.702.359 / 0432.003.672