ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

  CLB Ngôn ngữ và EQ của chúng tôi gồm có

  1. Cô Diêu Lan Phương - TS Văn học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, chủ nhiệm CLB
  2. Cô Phan Thanh Thảo - giáo viên giảng dạy
  3. Cô Trần Thu Hoa - giáo viên giảng dạy
  4. Cô Lê Mai Phương - giáo viên giảng dạy
  5. Cô Nguyễn Thanh Tâm - giáo viên giảng dạy
  6. Cô Trương Thị Trang - giáo viên giảng dạy
  7. Cô Nguyễn Thị Huyền - giáo viên giảng dạy
  8. Cô Phan Thùy Dương - giáo viên giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi trên Facebook

Liên hệ: cô Phan Thanh Thảo - Hotline: 0988.702.359 / 0432.003.672